Zdvihací plošina pro SC Pendolino - hříž

umístění: DKV Praha

V železničním opravárenství se pro zvedací plošiny vžil název „hříž“. Hříž je zdvihací zařízení sloužící při opravách železničních vozidel. Hříž byla navržena jako hydraulická nůžková plošina s vlastním pojezdem. Funkce zařízení je jednoduchá. Kolej, po které přejíždí Pendolino, je přerušena příčnou šachtou, kde je umístěna hříž. Pendolino najede určeným dvojkolím na stůl hříže. Tento stůl přizvedne dvojkolí Pendolina asi o 30mm, tím dojde ke stlačení pružin a dvojkolí tak může být uvolněno. Poté je stůl hříže spuštěn do dolní polohy a dvojkolí se tak nachází asi 0,8m pod skříní Pendolina. Nyní již může hříž i s dvojkolím přejet příčně vedle koleje a dvojkolí vyzvednout. Po vyzdvižení je opotřebované dvojkolí nahrazeno novým, které je opačným postupem instalováno do Pendolina. Celý proces výměny trvá cca 2 hod. a souprava je opět připravena vyjet na trať. Hříž má nosnost v horní poloze 14t (zatížení od hmotnosti/nápravu), ale přejíždět přes zamknutý stůl hříže mohou vozidla o hmotnosti 22,5t/nápravu.