Točna SOKV Ústí nad Labem

Vloni proběhla realizace rekonstrukce točnice v SOKV Ústí nad Labem. Součástí rekonstrukce je přilehlé kolejiště s 26 paprsky, jáma točnice a vlastní točna. Kromě naší firmy ADECO byla dalším ze subdodavatelů SKANSKA, akci zastřešovala ústecká firma INSKY s.r.o. Naše firma provedla rekonstrukci následujících sestav:

  • obvodový věnec se závorovacími otvory
  • oprava kabiny, nová zateplená podlaha
  • náhrada centrální hnací jednotky pojezdu točny dvěma hnacími jednotkami
  • náhrada ručního pohonu závorování pohonem hydraulickým
  • instalace indikace polohy při najíždění na obsluhovanou kolej
  • kompletní výměna elektroinstalace, pohony řízeny frekvenčními měniči

 

Stav točnice před a po rekonstrukci

Celkový pohled na točnu

Kabina

Obvodový věnec

Hnací jednotka pojezdu točny

Závorování točny

Clonky indikace najíždění točny na obsluhovaný paprsek