Točna SŽDC Bohumín

V létě byla po celkové rekonstrukci předána do užívání točna SŽDC SDC Ostrava, pracoviště Bohumín. Součástí rekonstrukce byla nejen vlastní točna, ale také jáma točnice a paprsky přilehlého kolejiště. Celkem se na těchto pracech podílely tři firmy - Adeco spol. s r.o., Stamakocel s.r.o. a Chládek a Tintěra a.s. pod zastřešením ostravské firmy Trakce a.s. Naše firma provedla na točnici rekonstrukci nebo opravu nasledujících konstrukčních uzlů:

  • oprava a zateplení kabiny včetně nové zateplené podlahy
  • náhrada ručního pohonu závorování pohonem hydraulickým
  • náhrada hnací jednotky s pohonem jednoho vahadla dvěma hnacími jednotkami situovanými přímo na hnací kola
  • instalace indikace polohy při najíždění na obsluhovanou kolej
  • zprovoznění ručního pohonu točny
  • nová elektroinstalace točny, pohony jsou řízeny frekvenčními měniči umožňující plynulé rozjezdy a dojezd mikropojezdem na obsluhovanou kolej


Porovnání stavu točnice před a po rekonstrukci

Celkový pohled na točnici

před a po rekonstrukcí

Kabina

stávající a nový pohon, ovládací pult v kabině

Pojezd točny

stávající podvozek a nový pohon pojezdu točny

Ocelová konstrukce

Jáma točny

celkový pohled před a po rekonstrukci

Závorování

závora s ručním a hydraulickým pohonem