Točny tramvajových podvozků v DP Ostrava

V roce 2023 naše firma vyprojektovala, vyrobila a instalovala dvě točny pro manipulaci s tramvajovými podvozky do stávajících jam.

Na přání zákazníka točny nebyly osazeny žádným pohonem (otáčí se s nimi ručně, tak jako s předchozími) a mají na sobě kolejový kříž. Točny umožňuji přejezd tramvají.