Točna OHV Břeclav

V jarních měsících byla zahájena rekonstrukce točny v Břeclavi. Podobně jako v Bohumíně byla zrekonstruována nejen vlastní točna, ale i přilehlé kolejiště, jáma točnice byla sanována. Na realizaci se podílely opět tři specializované firmy - Adeco spol. s r.o., Stamakocel s.r.o. a Chládek a Tintěra, Pardubice. Naše firma provedla na točnici opravu nebo rekonstrukci následujících konstrukčních uzlů

  • nová zateplená kabina se sendvičovým pláštěm
  • náhrada ručního pohonu závorování pohonem hydraulickým
  • náhrada centrálního pohonu pojezdu točny dvěma hnacími jednotkami
  • instalace indikace polohy při najíždění na obsluhovanou kolej
  • ruční pohon točny
  • nový obvodový věnec
  • nová elektroinstalace točny, pohony jsou řízeny frekvenčními měniči umožňující plynulý rozjezd a dojezd s mikropojezdem na obsluhovanou kolej


Stav točnice před a po rekonstrukci

Celkový pohled na točnici

Kabina

Pojezd točny

Závorování

Obvodový věnec

Clonky pro indikaci najíždění do osy koleje

clonky s induktivními snímači