Polohovadla pro sváření železničních vozů - Legios a.s.

V nedávné době naše firma dodala tři páry polohovadel o nosnosti 2x8t význačnému výrobci železničních vozidel - firmě Legios a.s.

Naše firma zpracovala projekt, který vycházel z použití nosného stojanu ze zvedáku vozidel o nosnosti 25t. Tyto stojany byly upraveny na montáž rotační části, na kterou je zavěšen vyráběný vůz. Zařízení pak umožňuje manipulaci s vozem ve svislém směru a jeho otáčení. Svářeč má tak možnost nastavit si vhodnou polohu pro provedení svaru.

Zahájení výroby

Ramena polohovadla s hnacími lícními deskami

Ramena polohovadla připravena k expedici

Expedice polohovadel

a jejich montáž u odběratele

Provozní zkoušky