Podpěry plastových průmyslových potrubí

Potrubí je zařízení skládající se převážně z trubek, obvykle kruhového průřezu, které slouží k dopravě plynů, par, kapalin, pevných sypkých látek a směsí těchto látek (souhrnně tekutin). Průmyslové potrubí je systém trubek, tvarovek, armatur aj. pro přepravu tekutin v průmyslovém prostoru. Nejsou to tedy rozvody vody, plynu, kanalizace apod. A právě v průmyslových podnicích (zvláště chemických) se nejvíce využije jedna z důležitých vlastností, a to chemická odolnost plastů.

Plasty nekorodují, jsou to chemicky velmi odolné materiály, které zároveň zachovají potřebnou čistotu media. Potrubí z plastů má též malé tlakové ztráty při průtoku tekutiny. Protože průmyslová potrubí v průmyslových podnicích jako jsou chemičky, rafinérie a energetika, využívájí uvedené kladné vlastnosti plastů, je tlak na jejich použití veliký a po vyřešení uložení, je čeká velké rozšíření také v této oblasti. Řešení uložení plastových potrubí je zhrnuto v našem katalogu, který je sestaven do uceleného systému stavebnice uložení potrubí z plastů a laminátů. Katalog reflektuje odlišnosti plastů a uvádí i jiné možnosti než jen klasické uložení. Dále reflektuje jiné rozměry a tolerance vnějšího průměru plastových trubek a jiné zákonitosti při kontaktu plastu s materiálem uložení. Tento katalog je také návodem, jak potrubí z plastů ukládat a bude průběžně aktualizován.

V mnoha případech však bude nutné ještě provést výpočet potrubí specializovanou firmou. Předepisuje to směrnice PED a NV26/2003 Sb. – viz dále. A také o nutnosti provést výpočet hovoří zkušenost z praxe z důvodů velké tepelné roztažnosti a existenci tečení u plastů ve velkém rozsahu.

Katalog uložení plastových potrubí 

Katalog_1.0.2.pdf (1,50Mb)

Tlaková sestava plast1.pdf (673kb)

Tlaková sestava plast3.pdf (226kb)

Informace výpočty podpěry plast.xls (229kb)

Kontaktní informace

ADECO spol. s r.o.
Komenského 726
Česká Třebová
560 02
Česká republika
IČ:
465 08 597
DIČ
CZ 465 08 597