Odborná způsobilost

Osvědčení o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

Živnostenské listy:

  • Projekční činnost ve výstavbě
  • Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
  • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
  • Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
  • Příprava a vypracování technických návrhů
  • Projektování elektrických zařízení
  • Kopírovací práce
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Firma ADECO spol. s r.o. je zpracovatelem normy ČSN 27 0808 - Zdvihací zařízení, Mechanické stojanové zvedáky, Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz. Naši pracovníci jsou dlouholetými členy Asociace odborných pracovníků zdvihacích zařízení.